Privacybeleid

Laatst aangepast: 11 mei 2020

Sertas (‘wij’, ‘we’ of ‘ons’) baat de website www.sertas.be uit (hierna de ‘dienst’ genoemd). Dit privacy beleid is van toepassing op onder andere: (i) de dienst en (ii) de (commerciële) relatie tussen Sertas en zijn klanten, prospecten en partners.

Sertas wenst te benadrukken dat we altijd trachten in overeenstemming te zijn met (i) de Belgische privacy wetgeving (8 december 1992) over de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en/of (ii) de EU regelgeving van 2016 over de bescherming van individuen met betrekking tot het verwerken van persoonlijke data en het vrij bewegen van deze data (Directive 95/46/EC).

Dit privacy beleid bevat, onder andere, informatie over de data die Sertas verzamelt, alsook informatie over hoe Sertas deze data gebruikt en verwerkt.

Door de dienst te gebruiken stemt u in met het verzamelen en gebruik van deze data in overeenstemming met dit beleid. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit beleid, hebben de termen gebruikt in dit privacy beleid dezelfde betekenis als deze in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden (beschikbaar via www.sertas.be).

Verzamelen en gebruik van informatie

Wij zullen uw informatie niet gebruiken of met derden delen behalve zoals beschreven in dit privacy beleid. We gebruiken uw persoonlijke informatie om deze dienst te kunnen aanbieden en te kunnen verbeteren.

Zolang u gebruik maakt van onze dienst kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijke informatie te bezorgen zodat wij u kunnen identificeren en contacteren. Deze informatie kan volgende zaken bevatten (maar is niet noodzakelijk beperkt tot deze lijst): uw e-mail-adres, uw naam en uw postadres.

Opslaan van data

Daarnaast kunnen wij ook informatie opslaan die uw browser doorstuurt telkens wanneer u de dienst bezoekt (‘log data’). Deze log data kan onder andere volgende informatie bevatten: Internet Protocol (‘IP’) adres, browser type, browser versie, de pagina’s die u bezoekt, de tijd en uur van uw bezoek, de tijd die u doorbrengt op de dienst, en andere statistieken.

Wij kunnen ook andere diensten gebruiken (zoals Google Analytics) die deze log data verzamelen, monitoren en analyseren met als doel om de functionaliteiten aangeboden door de dienst te verbeteren. Deze derde partijen hebben hun eigen privacy beleid over hoe zij deze data verwerken.

Verder kunnen wij indien u daarvoor opteert gebruik maken van Google OAuth, een registratie- en authenticatie dienst die wordt aangeboden door Google, en ons in staat stelt om afspraken die geregistreerd worden in Dori beschikbaar te maken in uw Google Calendar. Wijzigingen die gebeuren in Google Calendar op deze afspraken kunnen via deze weg dan opnieuw zichtbaar gemaakt worden in Dori.

In elk geval zal Sertas uw persoonlijke data niet ter beschikking stellen, noch verhuren of verkopen aan derde partijen tenzij (i) wij uw expliciete toestemming hebben verkregen en (ii) wij een dataverwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met deze derde partij die de nodige garanties bevat met betrekking tot de confidentialiteit en privacy van uw persoonlijke data, en dit louter en alleen in het kader van de technische werking van het platform. Tenzij een langere retentieperiode vereist is omwille van (i) de wet of (ii) om te voldoen aan andere legale vereisten, zullen wij uw persoonlijke data enkel bijhouden zolang als nodig om aan onze verplichtingen beschreven in de paragraaf ‘Communicatie’ te kunnen voldoen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een kleine hoeveelheid data en een uniek nummer kunnen bevatten. Cookies worden naar uw browser verstuurd vanop een website en worden op uw harde schijf bewaard. Wij gebruiken Cookies om informatie te verzamelen. U kan uw browser zo instellen dat deze alle Cookies weigert of u verwittigt wanneer een Cookie wordt verstuurd. Evenwel, wanneer u geen Cookies aanvaardt kan u mogelijks bepaalde onderdelen van de dienst niet gebruiken.

Sertas gebruikt de volgende Cookies:

  • Google Analytics Cookie: Sertas gebruik Google Analytics (een populaire analyse tool voor websites) om te analyseren hoe gebruikers zich op de website gedragen.

  • Performantie cookies: Deze cookies helpen ons om de performantie van de dienst te verbeteren.

  • Sessie cookies: deze cookies zijn nodig om de dienst correct te laten werken.

Wijzig mijn cookie instellingen

 

Service providers

Wij kunnen een derde partij inschakelen om onze dienst te faciliteren, om de dienst in onze naam aan te bieden, om onderhoudswerken uit te voeren of om ons te helpen te analyseren hoe de dienst wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben enkel toegang tot uw persoonlijke gegevens indien nodig om deze taken uit te voeren en mogen deze niet ontsluiten of gebruiken voor eender welk ander doel.

Uw privacy rechten

Indien u afstand wil doen van uw privacy rechten zoals hieronder vermeld, gelieve dan contact op te nemen via info@sertas.be.

  • Recht om de persoonlijke data die Sertas bezit te raadplegen;

  • Recht om de persoonlijke data die Sertas bezit te corrigeren, vervolledigen of aan te passen;

  • Recht om de persoonlijke data die Sertas bezit te verwijderen (recht om vergeten te worden);

  • Recht om de verwerking van uw persoonlijk data door Sertas te beperken;

  • Recht om de persoonlijke data die Sertas bezit over te dragen;

  • Recht om te protesteren tegen de verwerking van deze persoonlijke data door Sertas.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen. Sertas zal binnen 10 werkdagen gevolg geven aan uw verzoek. Indien u niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen over onze diensten kan u zich steeds uitschrijven door onderaan in elk nieuwsbericht op de ‘unsubscribe’-knop te klikken.

Communicatie

Wij kunnen uw persoonlijk informatie gebruiken om u te contacteren via een nieuwsbrief, marketing campagnes of ander materiaal dat u zou kunnen interesseren. U kan er steeds voor kiezen om zich uit te schrijven via de ‘unsubscribe’ link of de bijgevoegde instructies om dat te doen.

Wettelijke verplichtingen

Wij zullen uw persoonlijk informatie ter beschikking stellen aan de bevoegde instanties wanneer dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of wanneer we denken dat dit nodig is om aan de wet te voldoen, of dit nodig is om de veiligheid en integriteit van onze dienst te beschermen en verzekeren.

Zakelijke transacties

Wanneer Sertas zou betrokken zijn in een acquisitie, verkoop of fusie, kan uw persoonlijke informatie worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen voor uw persoonlijke informatie wordt overgedragen of wanneer er een ander privacy beleid van toepassing wordt.

Veiligheid

Sertas verplicht zich ertoe om alle redelijke fysieke, technologische en organisatorische maatregelen te nemen om te voorkomen dat (i) er ongeoorloofde toegang is tot uw persoonlijk gegevens en (ii) verlies, misbruik of wijzigingen van uw persoonlijke data plaatsvinden.

Sertas zal alle persoonlijke data die we verzamelen opslaan in een cloudomgeving. De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar we wijzen er tevens op dat geen enkele methode van datatransmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Ondanks het feit dat we er naar streven om met economisch aanvaardbare middelen uw persoonlijke informatie zo goed mogelijk te beschermen, wij dit niet absoluut kunnen garanderen.

Internationale overdracht

Uw informatie, inclusief uw persoonlijke informatie, kan worden overgedragen – of bijgehouden – op computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar er andere databeschermingswetten gelden.

Wanneer u zich buiten België bevindt en er voor kiest om deze data met Sertas te delen, wees er u zich dan van bewust dat we deze data overbrengen naar België en die daar verwerken. Uw instemming met dit privacy beleid gevolgd door het overmaken van deze data geldt als instemming met deze overdracht.

Links naar andere websites

Onze dienst kan verwijzingen bevatten naar andere websites die niet door ons worden uitgebaat. Wanneer u zo een link volgt zal u worden doorverwezen naar deze website. Wij raden u ten stelligste aan het privacy beleid van elke website die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van deze websites.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet tot kinderen onder 13 jaar. We verzamelen dan ook geen persoonlijke informatie van kinderen onder 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en op de hoogte bent van het feit dat uw kind persoonlijke informatie met ons heeft gedeeld, gelieve ons dan te contacteren. Mochten wij ontdekken dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van kinderen onder de 13 jaar (zonder toestemming van hun ouders of voogd) zullen wij deze informatie verwijderen.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Wij kunnen het privacy beleid af en toe wijzigen. We zullen u hiervan op de hoogte brengen door het nieuwe privacy beleid hier kenbaar te maken. Wij raden u aan om deze pagina geregeld na te kijken. Wijzigingen in het privacy beleid zijn effectief op het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Klachten

Indien u klachten heeft over de manier waarop Sertas uw data verzamelt of verwerkt, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische privacy commissie.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt omtrent deze privacy policy kan u ons steeds bereiken via onderstaand adres:
Sertas BV
Kortrijksesteenweg 57 Bus 2
9830 St.-Martens-Latem
info@sertas.be
www.sertas.be